czwartek, 25 lutego 2010

LIGA OZKT 2010

6 marca 2010 startuje VII edycja Śląskiej Okręgowej Ligi Karate Tradycyjnego. Pierwszy turniej, połączony z podsumowaniem Edycji 2009 rozpoczyna się o godzinie 12.00 w Ogrodzieńcu. Szczegóły tutaj: kliknij. Informacje o rozgrywkach ligowych na stronie OZKT. Regulamin Ligii można przeczytać tutaj.
Zapraszamy.

poniedziałek, 15 lutego 2010

Nowa grupa karate tradycyjnego

Karate tradycyjne i niepełnosprawni.
B.Franek
Skoczowski Klub Karate.

Od września 2009 roku prowadzone są w naszym ośrodku treningi karate tradycyjnego. Grupa ośmiu podopiecznych OREW trenuje dwa razy w tygodniu pod kierunkiem opiekunki Małgorzaty Golec oraz terapeuty zajęciowego Bartłomieja Franka, który poza pracą w Świetlicy Terapeutycznej OREW jest też instruktorem karate i prowadzi Skoczowski Klub Karate Shotokan.

Początkowo ćwiczenia były gimnastyką z elementami karate i miały na celu przygotowanie do podjęcia systematycznych i regularnych treningów. W styczniu 2010 roku rozpoczęto realizację programu szkoleniowego Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Od strony karate treningi konsultowane są z praktykami karate tradycyjnego: senseiem Januszem Sową z Bytomia - nauczycielem geografii (Prezesem Śląskiego OZKT) oraz Krzysztofem Kaczorem z Czechowic-Dziedzic - doktorem nauk fizycznych (Wiceprezesem Śląskiego OZKT). W ośrodku konsultacji udzielają prowadzącemu fizjoterapeuci Łukasz Ponikiewski i Agnieszka Waliczek.
Zajęcia dają dużą radość ćwiczącym, a przede wszystkim wzmacniają ich poczucie wartości, budują pozytywne relacje w grupie, pozwalają rozładować napięcia emocjonalne, uczą szacunku dla partnera, poprawiają ogólną kondycję psycho-ruchową, budują pozytywną atmosferę w grupie. Warto przytoczyć słowa mistrza Gichina Funakoshiego "Karate nie jest formą agresji. Karate jest drogą do zrozumienia samego siebie i innych".

Podczas majowych obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną odbędzie się specjalny pokaz technik karate i samoobrony na cieszyńskim Rynku. W tym dniu zorganizowany też będzie egzamin na żółty pas w karate tradycyjnym.

Pozytywny wpływ karate tradycyjnego na zdrowie oraz psychikę potwierdza wielu specjalistów.

Karate, dbając o harmonię budowy ciała, przez czynne ćwiczenia chroni narząd ruchu przed wieloma schorzeniami i deformacjami. Jeśli dziecko ćwiczy karate, rodzice mogą spać spokojnie i nie bać się o kręgosłup swojego dziecka! Karate zapobiega skoliozom, karate leczy skoliozy!

Prof. Tomasz Karski
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Karate pozytywnie wpływa na rozwój małej i dużej motoryki. Stymuluje ogólny rozwój psychofizyczny oraz koryguje błędy i wady postawy i kończyn. Ćwiczenia bez obuwia działają stymulująco na mięśnie stóp osób z płaskostopiem. Karate uczy zwinności i szybkości. Ruch w karate tradycyjnym jest wielopłaszczyznowy, złożony, obszerny i kończy się rotacją. Systematyczne uprawianie karate koryguje wady postawy spowodowane przykurczami mięśni. Dzieje się tak ponieważ trenowane sekwencje ruchów wymagają maksymalnego rozciągnięcia mięśni.

Łukasz Ponikiewski
fizjoterapeuta OREW w Cieszynie

Doskonaląc się w zakresie karate adepci tej sztuki poprawiają swój refleks. Karate rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz percepcję wzrokową. Systematyczne ćwiczenia poprawiają pamięć oraz koncentrację uwagi. Zmuszają do logicznego myślenia.

Aleksandra Kalfas
pedagog specjalny OREW i PWI w Cieszynie

Karate jest dyscypliną sportu, która nie tylko usprawnia ruchowo, ale też pozytywnie wpływa na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny człowieka. Ma korzystny wpływ na budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, co jest szczególnie ważne w przypadku osób niepełnosprawnych. Karate wzmacnia poczucie własnej wartości i podwyższa samoocenę. Systematyczny trening rozwija umiejętność współdziałania w zespole, uczy szacunku i empatii. Jednolite białe stroje nobilitują, są oznaką przynależności do określonej grupy, rozwijają poczucie estetyki. Treningi karate uczą samokontroli emocji, panowania nad nimi i pokonywania własnych słabości. Przekonują, że w życiu są wygrane i porażki ale dzięki wytrwałości można odnieść sukces.

Maria Konieczna
psycholog OREW w Cieszynie

Więcej informacji i zdjęć można znaleźć tutaj.