Kluby

Członkami Zwyczajnymi Związku są:
  Ippon Bytom
  Keiko Czechowice-Dziedzice
  Seishinkan z Rycerki
  Todome z Czeladzi
  KKT z Częstochowy

Status Członka Wspierającego posiadają:
  KKS
ze Skoczowa
  UKS Ogrodzieniec
  UKS Tęcza Wielowieś
  AZS UŚl
  AZS AE


Szczegóły dotyczące działalności poszczególnych klubów i sekcji można uzyskać na:

 
www.karatebytom.pl
 
www.klubkeiko.republika.pl
  www.neugebauer-karate.com.pl/
 
www.karate.yoyo.pl
 
shotokan-skoczow.blogspot.com
  UKS Ogrodzieniec


  www.todome.org /nieczynne/
  www.seishinkan.republika.pl /nieczynne/

Kluby członkowskie są stowarzyszeniami kultury fizycznej zarejestrowanymi w Polskim Związku Karate Tradycyjnego (PZKT)